Rejestracja na badania

Celem rejestracji na badania z zakresu medycyny pracy prosimy o przesłanie skanu skierowania ze wskazaniem proponowanej daty badania na adres e-mail: [email protected] z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. W odpowiedzi zwrotnej poinformujemy o wyznaczonym terminie i prześlemy szczegółowe informacje.

 

Na badania należy przyjść na czczo i zabrać ze sobą:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie od pracodawcy.
  • Próbkę moczu w jałowym pojemniku.
  • Posiadaną dokumentację medyczną (wcześniejsze badania diagnostyczne, karty informacyjne).
  • Książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (jeśli tego zakresu będzie dotyczyć badanie).
  • Prawo jazdy (jeśli tego zakresu będzie dotyczyć badanie).
  • Orzeczenie lekarskie (w przypadku orzeczonej niepełnosprawności lub przyznanych świadczeń z ZUS).
  • W przypadku badań kontrolnych (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30dni lub urlopie zdrowotnym) zaświadczenie od lekarza prowadzącego oraz posiadaną dokumentację medyczną z leczenia.

 

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów badań w poradni medycyny pracy, a w wyjątkowych sytuacjach o telefoniczne lub e-mailowe poinformowanie nas o odwołanej wizycie (tel. 507 810 220, e-mail: [email protected]).

Rejestracja na badania